- Otóż według najnowszej interpretacji przepisów zakupu ziemi możemy dokonać tylko  i wyłącznie w dniu, kiedy środki zostały przelane na nasze konto! Proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, ponieważ do tej  pory żyłem w przekonaniu, że mam na to 3 lata od momentu zaksięgowania pieniędzy na swoim koncie - napisał do nas czytelnik. Zainteresowaliśmy się sprawą niepokojącej interpretacji przepisów, którą zasłyszał.

Z wyjaśnienia ARiMR wynika jednak, że alarm był fałszywy.

ARiMR rozstrzyga: Zgodnie z przepisami § 18 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 roku Nr 200, poz. 1443, z późn. zm.), beneficjent premii dla młodych rolników powinien realizować założenia biznesplanu do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy, m.in. wydatkować, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pomocy, co najmniej 70 proc. kwoty pomocy na inwestycje określone w biznesplanie. Zatem zakup gruntów rolnych, który zgodnie z przepisem § 18 ust. 2 pkt 2 w powiązaniu z § 18 ust. 1 pkt 3 stanowi wydatek na inwestycje służące realizacji założeń biznesplanu, może mieć miejsce w okresie 3 lat od dnia wypłaty pomocy. Warunek dotyczący rolniczego użytkowania tych gruntów, o którym mowa w ww. przepisie dotyczy okresu pozostałego do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

Jeżeli wnioskodawca określił w Planie Rozwoju Gospodarstwa, że premię na „Ułatwianie startu młodym rolnikom ma zamiar przeznaczyć na zakup użytków rolnych, wówczas na zakup ziemi, podobnie jak na inne dopuszczalne w tym działaniu cele wydatkowania premii, ma 3 lata licząc od dnia otrzymania premii na konto bankowe.

Agencja przypomina też, że inwestycyjna część premii (35 lub 52,5 tys. zł) może zostać przeznaczona m. in. na: budowę lub modernizację budynków gospodarskich, w tym na zakup materiałów budowlanych;  zakup maszyn i urządzeń rolniczych; zakładanie plantacji wieloletnich; zakup gruntów rolnych; zakup zwierząt hodowlanych przeznaczonych na stado podstawowe.