Tak o planach Ministerstwa Rolnictwa dotyczących płatności bezpośrednich dla młodych rolników, które będą obowiązywać od przyszłego roku, mówił podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk:

- Oczywiście, płatność dla Młodego rolnika, wiadomo, definicja Młodego rolnika obejmuje rolników do 40 lat – brałby on te zwiększone dopłaty przez pierwsze pięć lat płatności. Biorąc całość płatności rocznie 3,4 mld dopłat bezpośrednich przez 2 proc., to by dawało 68 mln euro rocznie, czyli moglibyśmy przeznaczyć w I filarze na młodych rolników na zwiększenie dopłaty do 433 mln euro w całej perspektywie finansowej.

Zwiększenie dopłat nie dotyczyłoby jednak całego gospodarstwa:

- I, oczywiście, tu jest kwestia, komu by się to należało – mówił Nalewajk. - Chcemy, by był limit do 50 ha. Zgodnie z danymi statystycznymi z agencji, które posiadamy, jest to 110 tysięcy rolników i około miliona hektarów powierzchni. Tyle jest w dyspozycji. Tak dla ciekawości, mamy najmłodszych rolników, jeśli chodzi o kraje UE, zgodnie z danymi Eurostatu.