24 września 2014 roku MRiRW wystąpiło do Komisji Europejskiej o zgodę na przesunięcie pozostałych jeszcze ze starego PROW 23 mln euro na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Pieniądze te miały wystarczyć na sfinansowanie 100 tys. premii dla kolejnych 900 rolników.

Jak informowano wcześniej, polski wniosek trafił do KE 24 września 2014 r., a na odpowiedź miała ona 4 miesiące – jeśli taka odpowiedź nie jest wystosowana, traktowane jest to jak wyrażenie zgody.

Tymczasem ARiMR opublikowała 15 stycznia 2015 r. nową listę rankingową osób, którym przyznano pomoc. Jak podano, uwzględnia ona „zmiany wynikające z zakończenia procesu rozpatrywania odwołania od decyzji odmawiających przyznania pomocy lub  rezygnacji wnioskodawcy z przyznanej premii.”

Tym razem na żółtej części listy zmieściły się 7873 nazwiska, spośród 22 300 wszystkich zainteresowanych. Na pierwszej liście rankingowej było 7798 szczęśliwych młodych rolników.

- Zapowiadano dodatkowe pieniądze w końcu stycznia, proszę o informację, czy będą i czy mam na co czekać – zaalarmował nas czytelnik, który trafił na tę gorszą część listy i czeka na większe środki.

Nie wiemy, czy MRiRW otrzymało odpowiedź z KE i czy podjęto jakieś decyzje w tej sprawie – pytaliśmy o to kilka dni temu, ale odpowiedzi nie udzielono. Czekamy zatem i my na wyjaśnienia.