Takie rozwiązanie zaproponowało Ministerstwo Rolnictwa. Rolnicy korzystający z pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" będą musieli podlegać ubezpieczeniu w pełnym zakresie oraz z mocy ustawy przez jeden rok.

Nowe przepisy mają na celu poszerzyć wśród młodych prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz rozpoczęcie innej formy działalności aniżeli rolnicza. Dodatkowe pieniądze z drugiej działalności byłyby kolejnym źródłem dochodów, które można by przeznaczyć na realizację niezbędnych inwestycji w gospodarstwie.

Dla większości młodych rolników sama działalność rolnicza nie wystarcza już na pełne utrzymanie się, a tym bardziej na inwestowanie i modernizację w gospodarstwo. Stąd m.in. pomysł na czerpanie dochodów z działalności pozarolniczej. 

Ponadto młodzi, którzy otrzymali pomoc przed wejściem w życie omawianego rozporządzenia otrzymają od dyrektora regionalnego ARiMR zmianę decyzji dot. warunków przyznania pomocy, nawet bez ich zgody.