Do 30 maja 2022 r. młodzi rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. W ramach wsparcia finansowanego z budżetu PROW 2014-2020 mogą oni otrzymać 150 tys. złotych.

Rozwiń swoje gospodarstwo dzięki kredytowi dla młodych rolników!

Termin naboru upływa 29 maja, ale ponieważ ten dzień przypada w niedzielę, dokumenty można dostarczyć także w poniedziałek 30 maja 2022 roku. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Przypomnijmy:

Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Starający się o to wsparcie powinni mieć gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 hektara – jednak mogą być jego właścicielami nie dłużej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowoutworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Z PROW 2014-2020 na prowadzenie własnego gospodarstwa młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii.

Jest ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga rata płatności – 30 tys. zł – trafia do młodych rolników po realizacji biznesplanu. Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR dofinasowanie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Jak wynika z przekazanych redakcji farmer.pl przez ARiMR danych - w ramach działania „Premie dla młodych rolników” do 24 maja 2022 r. zostało złożonych jedynie 186 wniosków na kwotę 27,9 mln zł.

O to, jakie mogą być przyczyny, że tak relatywnie mało młodych rolników ubiega się o wsparcie w ramach tego kończącego się naboru redakcja farmer.pl zapytała Halinę Szymańską, Prezes ARiMR:

-  Myślę, że młodzi rolnicy spodziewają się, że kwota na to działanie będzie wyższa w Krajowym Planie Strategicznym dla WPR 2023=2027. I jeśli mogą sobie na to pozwolić ze względu na wiek, czy ze względu na okres posiadania gospodarstwa, to po prostu nie składają teraz wniosku, tylko czekają na zwiększenie kwoty wsparcia - przyznała w rozmowie z dziennikarką farmer.pl prezes Halina Szymańska.