Jak informuje ARiMR, wpłynęło już 9275 wniosków o wsparcie z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" finansowanego z PROW 2007 - 2013.  Nabór rozpoczął się 15 maja, potrwa do 21 czerwca 2014 r. Agencja ma do rozdzielenia na przyznanie takiej pomocy ok. 800 mln zł.  Premia wyniesie 100 tys. zł, pieniędzy wystarczy więc dla ok. 8 tys. osób.

Koperta jest wspólna dla całego kraju, bez limitów dla województw. O kolejności przysługiwania wsparcia zadecyduje liczba zdobytych punktów.  Jak podaje ARiMR, będą one poznawane na podstawie trzech kryteriów: powierzchnia użytków rolnych - maksymalnie można otrzymać 16 pkt. (im większe gospodarstwo tworzy młody rolnik rozpoczynając swoją samodzielną działalność tym dostanie więcej punktów); wykształcenia młodego rolnika - maks. 5 pkt. (im wyższe wykształcenie, tym więcej punktów) oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo - maks. 5 pkt. (oznacza to priorytet dla rolników gospodarujących na terenach, na których panuje wysokie bezrobocie). Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez rolnika starającego się o uzyskanie premii co najmniej 7 punktów.