Według agencji, pieniędzy wystarczy na realizację 5835 wniosków w całym kraju. Dokumenty można również wysyłać pocztą.

Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Całą pulę podzielono pomiędzy województwa. Najwięcej środków zarezerwowano dla woj. mazowieckiego - 48,8 mln zł, co wystarczy na realizację 977 wniosków. Najmniej pieniędzy (5,6 mln zł) trafi do rolników z woj. lubuskiego. Wystarczy ich na 112 wniosków.

Zakończenie przyjmowania wniosków będzie ogłoszone wtedy, gdy liczba złożonych dokumentów o 20 proc. przekroczy możliwości finansowe w ramach tego programu. Jeśli wniosków będzie mniej, osoby zainteresowane będą mogły je składać do końca roku.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy nie ukończyli 40. roku życia i po raz pierwszy rozpoczynają samodzielnie prowadzenie gospodarstwa. Muszą posiadać rolnicze przygotowanie zawodowe lub zadeklarować, że zdobędą je w ciągu trzech lat od przyznania pomocy.

Rolnik, który uzyska dofinansowanie, musi przez pięć lat od dnia wypłaty pomocy samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne, na które przyznano pomoc, oraz realizować założenia biznesplanu, który dołączył do wniosku.

W ciągu trzech lat musi wydać co najmniej 70 proc. pomocy na inwestycje określone w biznesplanie oraz osiągnąć zyski z działalności rolniczej. Musi też być ubezpieczony w KRUS przez trzy lata od wypłaty pomocy. Jego gospodarstwo ma spełniać wymogi ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt.

Wysokości limitów środków finansowych przeznaczonych poszczególnym województwom w 2009 r. w ramach działania PROW 2007-2013 "Ułatwianie startu młodym rolnikom"  

Lp. Województwo Wysokość limitów środków w złotych
1 Dolnośląskie 12 689 826
2 Kujawsko-pomorskie 22 491 621
3 Lubelskie 32 906 032
4 Lubuskie 5 571 854
5 Łódzkie 26 254 812
6 Małopolskie 10 764 474
7 Mazowieckie 48 804 779
8 Opolskie 7 934 786
9 Podkarpackie 9 043 324
10 Podlaskie 23 016 719
11 Pomorskie 12 077 214
12 Śląskie 7 263 832
13 Świętokrzyskie 12 631 479
14 Warmińsko-mazurskie 13 915 048
15 Wielkopolskie 37 194 316
16 Zachodniopomorskie 9 160 013
Razem 291 720 129

Źródło: ARiMR/PAP