Jak informuje dzisiejsza „Rzeczpospolita”, maksymalnie gospodarstwo ma dostać 300 tys. euro rocznie. Przyniosłoby to 2,5 mld euro oszczędności dla unijnego budżetu – wynika z projektu reformy polityki rolnej.

Ograniczenie płatności dla największych gospodarstw w Unii Europejskiej nazywa się "modulacją płatności".

Państwa UE korzystają już z tego mechanizmu. 

Marek Sawicki, minister rolnictwa, nie wprowadził tego modelu w polskich warunkach.