Posłom opozycji nie udało się przeforsować w Sejmie poprawki zmierzającej do wstrzymania zmniejszenia wydatków z rezerwy budżetowej o kwotę 2.929 tys. zł, z przeznaczeniem na Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa w części 85 – Budżety wojewodów ogółem w podziale na województwa: – województwo lubelskie o kwotę 555 tys. zł, – województwo łódzkie o kwotę 300 tys. zł, – województwo opolskie o kwotę 140 tys. zł, – województwo pomorskie o kwotę 184 tys. zł, – województwo wielkopolskie o kwotę 1.300 tys. zł, – województwo zachodniopomorskie o kwotę 450 tys. zł.

Poseł Cezary Olejniczak tak bronił tych pieniędzy:

- Ośrodki doradztwa rolniczego mają za zadanie krzewienie kultury rolnej, pomaganie rolnikom w wypełnianiu wniosków. Państwo zabierają z budżetu wojewodów środki, które miały być przeznaczone na ośrodki doradztwa rolniczego. Pytam pana ministra: Jak sobie pan wyobraża, panie ministrze, przygotowanie ośrodków doradztwa rolniczego do wdrożenia integrowanej produkcji? Chcę przypomnieć Wysokiej Izbie, że z dniem 1 stycznia 2014 r. wszyscy rolnicy w Polsce będą musieli prowadzić integrowaną produkcję.

Według  podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk pieniądze te nie są niezbędne:

- Oszczędności w zakresie wydatków, o których mówił pan poseł, nie spowodują ograniczenia zadań wykonywanych w tym zakresie. W budżetach wojewodów pozostało jeszcze 6 mln zł w rezerwach tych jednostek i w razie konieczności środki te będą przesuwane na te cele.

Poprawka została odrzucona. Głosowało 309 posłów. Za oddało głos 56 posłów, przeciwnego zdania było 249 posłów, 4 posłów wstrzymało się od głosu.