Unijny termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie minął 15 maja, ale rolnicy mogli składać wnioski o dopłaty do gruntów także po tym terminie, do 11 czerwca włącznie. Jednak każdy dzień opóźnienia powodował zmniejszenie przysługującej płatności o 1 proc.

Do 15 maja do ARiMR wpłynęło 1 mln 387 tys. wniosków. Oznacza to, że 22,2 tys. gospodarstw, które złożyły wnioski później, otrzyma zmniejszone płatności.

Stawki płatności bezpośrednich do gruntów rolnych za 2007 r. będą znane dopiero w październiku po ogłoszeniu przez Komisję Europejską kursu przeliczeniowego euro do złotego.

Jednolita płatność obszarowa za 2006 r. wynosiła 276,28 zł/ha, uzupełniające płatności obszarowe - uprawy innych roślin – 313,45 zł/ha, natomiast uzupełniające płatności obszarowe do uprawy chmielu - 962,75 zł/ha.

Wypłaty dopłat bezpośrednich za 2007 rok, zgodnie z unijnymi przepisami, będą realizowane od 1 grudnia 2007 roku do 30 czerwca 2008 r.

Źródło: PAP