Przypominamy - do 27 maja 2022 r. ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt (A) oraz nawadnianie w gospodarstwie (E).

Pod koniec marca br. KRIR zwróciła się do resortu rolnictwa o zwiększenie kwoty wsparcia w obszarze D instrumentu wsparcia "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020 do 400 tys. zł, w tym także dla inwestycji już zrealizowanych, oraz ogłoszenia naboru ciągłego w tym instrumencie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało w pierwszych dniach maja na to pismo: przedstawione postulaty nie mogą być zrealizowane we wnioskowanym zakresie. Ale resort przekazał przy tym inne ciekawe informacje. 

Jak choćby tę, że - w ramach "Modernizacja..." - planowane jest dodanie nowego obszaru wsparcia oraz zwiększenie kwoty pomocy, a także zmiana Planu finansowego PROW 2014—2020.

Jak wskazuje w piśmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, w sprawie zwiększenia kwoty pomocy proponuje się, aby w obszarach A-D operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” zwiększyć kwoty pomocy do poziomu:

  • 1 000 000 zł — w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru a,
  • 600 000 zł — w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów b-d,

przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, kwota pomocy nie może przekroczyć 250 000 zł.

Planujesz inwestycje w gospodarstwie? Sprawdź tę ofertę!

- Proponując podwyższenie kwoty pomocy uwzględniono wzrost cen odnotowany w ostatnich latach, za które są dostępne dane oraz wyniki analizy działań podejmowanych przez beneficjentów „Modernizacji gospodarstw rolnych” od 18 kwietnia 2020 r., tj. od momentu, gdy wprowadzono możliwość zmiany umowy w zakresie m.in. podwyższenia kwoty umowy - zaznacza Ryszard Bartosik.

Resort rolnictwa szacuje, że w budżecie „Modernizacji gospodarstw rolnych", po obsłużeniu złożonych do tej pory wniosków o przyznanie pomocy, pozostanie kilkadziesiąt mln euro wolnych środków, które mogłyby być przeznaczone na aneksowanie umów z beneficjentami w zakresie kwoty pomocy.

Dodatkowe środki finansowe, o które planuje się powiększyć budżet instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych" w wysokości ok. 80 mln euro pozwoliłyby na uruchomienie nowego obszaru wsparcia (F) w ramach operacji typu M04.1 „Modernizacja gospodarstw rolnych" — wsparcie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii i inteligentnymi systemami zarządzania energią.

Ryszard Bartosik zaznaczył, że ze względu na ostatni etap wdrażania PROW 2014-2020 obecnie nie planuje się uruchomienia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach obszaru D. Dlatego, w jego opinii, nie ma uzasadnienia rozważanie zmiany trybu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego obszaru.