Do wczoraj, czyli do 20 września o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020 mogli ubiegać się rolnicy zainteresowani modernizacją gospodarstw.

Tegoroczny nabór rozpoczął się 21 czerwca i został przedłużony o ponad miesiąc na prośbę rolników i organizacji branżowych.

Według wstępnych danych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 6,7 tys. wniosków na kwotę ok. 1,3 mld zł.

Zdecydowanie największą popularnością wśród ubiegających się o wsparcie cieszyły się inwestycje z obszaru D (inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu).

Jak informuje Agencja, w czołówce regionów zainteresowanych modernizowaniem gospodarstw znalazły się – Mazowsze, Wielkopolska, Podlasie i Lubelszczyzna. W związku z tym, że dokumenty do placówek Agencji mogły być wysyłane również drogą pocztową oraz ze względu na trwający proces rejestracji wniosków, na ostateczne dane trzeba jeszcze poczekać.

Przez ostatnie trzy miesiące ARiMR przyjmowała wnioski wyjątkowo we wszystkich pięciu obszarach pomocy, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) i nawadnianie w gospodarstwie. W przypadku tegorocznego naboru na inwestycje w obszary A, B, C i D można było złożyć tylko jeden wniosek o pomoc. Natomiast o wsparcie na nawadnianie rolnicy mogli ubiegać się również, gdy starali się o środki na inwestycje w hodowlę zwierząt lub związane z racjonalizacją produkcji.

Wysokość dofinansowania na rozwój produkcji prosiąt wynosi 900 tys. zł. Dofinansowanie rozwoju produkcji mleka krowiego, a także rozwoju produkcji bydła mięsnego wynosi natomiast 500 tys. zł.

Rolnicy, którzy starają się o wsparcie na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji będą mogli za to otrzymać środki w wysokości 500 tys. zł.

Przewidziane dofinansowanie na nawadnianie to 100 tys. zł.