Jak informuje ARiMR, wcale nie zakończyło się, planowane przez p.o. prezesa na wczoraj, rozpatrywanie wniosków z ostatniego naboru na „Modernizację” w obszarze d.

Więcej: Wszystkie wnioski z „Modernizacji” zweryfikowane

Ba, nie skończyło się w żadnym obszarze. Jak wynika z nadesłanej wczoraj informacji ARiMR, na rozpatrzenie czeka 6 945 wniosków z obszaru d na kwotę 1 343 132 587,40 zł.

Czekają też wnioski z innych naborów, w obszarze a – 191 wniosków na kwotę 123 950 103,87 zł, b - 1 299 wnioski na 458 790 824,94 zł, c - 641 wniosków na 224 215 563,48 zł. Razem to 9 076 wniosków na 2 150 089 079,69 zł.

 „Po odliczeniu środków wynikających z zawartych umów o przyznaniu pomocy do wykorzystania zostanie ok. 5,9 mld zł. Część z tych środków zostanie wydana na obsługę wniosków, które są jeszcze w trakcie rozpatrywania. Z szacunków ARiMR wynika, że po tej operacji do wykorzystania na nowe nabory wniosków o przyznanie pomocy na <Modernizację gospodarstw rolnych> pozostanie jeszcze ok. 3,8 mld zł. Ta kwota może jednak ulec zmianie, ponieważ środki przyznawane są  w euro i są one przeliczane na złotówki według bieżącego kursu. Ponadto, zgodnie z projektowanymi zmianami, limit środków dla obszaru a, b, c i d, zostanie połączony” – podaje agencja.

 Agencja podaje też, że odrzucono bądź wycofano 25154 wniosków, na kwotę 5413417648,97 zł.