Podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi minister Marek Sawicki przedstawił kopię pisma przesłanego do Komisji Europejskiej w sprawie mechanizmu modulacji.

Jak wynika z pisma, mechanizm modulacji  Polska interpretuje inaczej niż Komisja Europejska. Zdaniem strony polskiej, mechanizm modulacji do środków uzupełniających należy stosować dopiero wtedy, gdy modulacje stosuje się do płatności ze środków unijnych. Oznaczałoby to, że modulacja dotyczy dopiero płatności powyżej 300 000 euro – i wynosi 4 proc.

Takie stanowisko zgodne jest z interpretacją przedstawioną  przez Komisję 20 października 2011 r., która stwierdziła: w państwach UE-10 dla kwot poniżej 300 000 euro nie stosuje się modulacji.

Modulacje w nowych państwach członkowskich do płatności o wartości powyżej 5000 euro do 300 000 euro ograniczają się do różnicy pomiędzy poziomami w nowych państwach i w krajach Piętnastki z zastosowaniem modulacji. W roku 2012 taka różnica wyniosła 0 proc.  – czytamy w liście.

Interpretacja przepisów przez stronę polską w wielu miejscach wskazuje na niespójność uregulowań, a nawet na ich sprzeczność.

Stanowisko zostało przedstawione „na bilateralnym spotkaniu ze służbami KE w dniu 28 marca 2012 r.” i skierowane na ręce Jose Rodrigueza, dyrektora generalnego DG Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej – z prośbą o zajęcie stanowiska.