Od dłuższego już czasu zapowiadana jest możliwość zaliczania upraw motylkowatych do obszarów proekologicznych EFA, czyli jako wliczone w przewidywane wyłączenia z produkcji w ramach planowanego  zazielenienia.

Podczas konferencji „Farmera” na Stadionie Narodowym Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w MRiRW dodała ważne uzupełnienie dotyczące upraw roślin motylkowatych. Międzyplony i rośliny motylkowate będą mogły być warunkowo uprawiane na obszarach wyłączonych:

- Uprawy wiążące azot – to głównie będą rośliny motylkowate, ale bez stosowania nawozów i z ograniczoną ilością środków ochrony roślin, bo tutaj cel środowiskowy jest jednak najważniejszy – zapowiedziała Joanna Czapla.