Ministerstwo Rolnictwa podaje warunki, jakie muszą spełniać:

- gospodarstwa muszą znajdować się w bliskiej odległości - 80 proc. powierzchni każdego z gospodarstw powinno znajdować się w promieniu maksymalnie 15 km, tj. w okręgu o średnicy 30 km;

- wspólnie rozliczane mogą być jedynie przylegające obszary proekologiczne (nie jest określona minimalna wielkość punktu stycznego);

- każdy z rolników zapewnia, aby przynajmniej połowa (50 proc.) obszarów, które powinien przeznaczyć na obszary EFA (czyli powierzchnia odpowiadająca 2,5 proc. jego gruntu ornego) była położona na terenie jego gospodarstwa rolnego. Pozostała część może być realizowana poprzez „wspólny obszar proekologiczny”.

- obszary EFA objęte wspólnym wdrożeniem mogą stanowić jeden lub kilka obszarów i znajdować się na gruncie jednego lub więcej rolników, tzn. nie wszyscy rolnicy biorący udział we wspólnej realizacji praktyki EFA muszą uczestniczyć w tworzeniu wspólnego obszaru proekologicznego;

- rolnicy są zobowiązani zawrzeć pisemną umowę w odniesieniu do: (I) szczegółów finansowych porozumienia oraz (II) sankcji w przypadku stwierdzenia niezgodności na wspólnym obszarze EFA.

Jak podaje ARiMR, z analizy wielkości powierzchni gospodarstw rolnych w Polsce wynika, że ok. 91 proc. z nich jest zwolnionych z realizacji tego zobowiązania.