Jak zapewnia MRiRW, odpowiadając na interpelację poselską w sprawie kosztów funkcjonowania głównych systemów informatycznych w ARiMR oraz kosztów funkcjonowania Wydziału Tworzenia Oprogramowania Informatyki ARiMR w Lublinie, podejmowane kroki okazują się korzystne z punktu widzenia funkcjonowania agencji i jej finansów.

„Na koszty zarządzania Departamentem Informatyki, w tym wydziału w Lublinie, składają się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób pełniących funkcje Dyrektora Departamentu, Zastępcy Dyrektora Departamentu, Naczelnika Wydziału Departamentu oraz kierowników obszarowych. W poszczególnych latach wynosiły odpowiednio:

za rok 2015 - 1 411 192 zł,

za rok 2016 - 2 436 832 zł,

za rok 2017 - 2 730 304 zł,

za rok 2018 - 2 938 135 zł” – podano.

W 2019 r. całkowity koszty zarządzania Departamentem Informatyki nie powinien znacząco odbiegać od tegorocznego.

„Całkowity dotychczasowy koszt działania wydziału w Lublinie od momentu jego powstania - obejmujący wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, pełne wyposażenie stanowisk pracy (np. oprogramowanie, sprzęt biurowy i komputerowy, materiały i artykuły biurowe) oraz koszty związane z wynajmem i utrzymaniem lokalu - wynosi 13 328 793,63 zł” – wyliczono. Zaznaczono, że wydział w Lublinie nie osiągnął pełnej zakładanej wydolności, tj. 70 pracowników, liczba zatrudnionych na miesiąc listopad 2018 r. wynosi 38 pracowników i trwają nabory.

„W zakresie prowadzonych czynności zdecydowano realizować przede wszystkim nowe projekty zakładające wytworzenie i utrzymanie oprogramowania w 100% siłami własnymi oraz jego dalszy rozwój, który pozwala na wygaszanie starych aplikacji jak i uniknięcie tzw. długów technologicznych.

Takie podejście, wraz z zastosowaniem w pełni zwinnych metodyk wytwórczych oprogramowania oraz zarządzania projektami, pozwoliło na uzyskanie oszczędności w kwocie ponad 85 mln zł tylko w ramach działalności wydziału w Lublinie – w następstwie zwiększenia zatrudnienia w całym Departamencie Informatyki jak i działań podjętych w latach 2016-2018, łączna kwota oszczędności to około 200 mln zł” – podano.

Wydział w Lublinie w marcu 2017 r. przejął od dostawcy zewnętrznego system LIDER. Wytworzył i utrzymuje także system Pożyczka i ZSK (domena kontroli terenowych realizowanych w ARiMR).

Jak podano, przejęcie od wykonawców zewnętrznych usług rozwoju i utrzymania musiało zostać podzielone na etapy -  w listopadzie br. Departament Informatyki przejął pierwszą z 4 grup usług przewidzianych w umowie na rozwój i utrzymanie Systemu Informatycznego Agencji – największy system ARiMR, a do przejęcia pozostałych 3 grup usług. Istnieje konieczność budowy zespołu programistycznego składającego się z min. 155 osób, dedykowanych tylko i wyłącznie do obsługi tegoż systemu jednakże zakładane oszczędności, nawet uwzględniając koszty zatrudnienia, szacowane są na 45-50 mln zł rocznie.