Ministerstwo przekazało na stronie internatowej, że 1 grudnia prezes ARiMR opublikował nabory wniosków o dofinansowanie dla rybaków morskich oraz śródlądowych.

Rekompensaty finansowe dodatkowych kosztów poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną przeciwko Ukrainie skierowane są dla podmiotów w sektorach: rybołówstwa; akwakultury; rybołówstwa śródlądowego oraz przetwórstwa ryb.

Jak poinformowano, wniosek o dofinansowanie można złożyć od 7 do 13 grudnia br. do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, za które uznaje się siedzibę wnioskodawcy.

Dodano, że limit środków, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naboru skierowanego do rybołówstwa morskiego, wynosi 28,3 mln zł, a w przypadku rybactwa śródlądowego wynosi ponad 2,3 mln zł.

Wzory wniosków dostępne są na stronie ARiMR.