Posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke pytają w interpelacji o wydatki na marketing, reklamę, promocję i działania informacyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KOWR, ARiMR oraz KRUS. W roku 2018 dostają informację – jak twierdzą – zaniżoną o połowę, a jak twierdzi MRiRW – „wskazane zostały wszystkie wydatki na poszczególne działania objęte zakresem interpelacji, natomiast w wyniku sumowania jednostkowych kwot powstał niezamierzony błąd rachunkowy.”

Ów „błąd rachunkowy” to – bagatelka - 100 proc., bo zamiast poinformować o wydaniu  9 mln, podano  zaledwie połowę tej kwoty: 4,5 mln zł. Tej wadliwej odpowiedzi na interpelację udzielono po kilku przedłużeniach czasu na udzielenie odpowiedzi i po 7 miesiącach od zadania pytań.

Posłowie nie zrazili się i ponowili pytanie, prosząc o podanie identycznych danych za 2019 rok.

Tym razem minister (po jednym przedłużeniu czasu na odpowiedź – od zadania pytania upłynęło 1,5 miesiąca) podał, że wydano 10 332 719,59 zł. Nie sprawdzamy, czy w tym roku obyło się bez „niezamierzonego błędu rachunkowego”. Zastanawiamy się jednak nad kompletnością przedstawionego zestawienia wydatków.

Bo jakoś zapomniano wykazać chociażby opisywane przez nas wsparcie udzielone przez KOWR Fundacji Agrounia (89 tys. zł).

Próżno też szukać wydatku poczynionego przez Elewarr  na rzecz Fundacji Polska Ziemia (tylko za czerwiec 2019 roku pokazaliśmy fakturę na 2460 zł).

O czym jeszcze zapomniano? Nie wiadomo, ale wykaz poniesionych wydatków jest ewidentnie niepełny.

A co jeszcze wynika z owego wykazu? Otóż można pobawić się w sumowanie pod kątem odbiorców – i zobaczyć, że co niektóre publikacje były tak sowicie opłacone, że powinny być darmowo dowożone do rolników. Rolnikom każe się jednak jeszcze za nie płacić, zatem dotacja to w gruncie rzeczy nie zwrot wydawcom za koszt poniesiony na przekazanie konkretnych informacji, na których zależy ministerstwu czy podległym mu instytucjom, ale budowanie prywatnych majątków.

Pytaniem pozostaje, dlaczego wybierano niektóre media, skoro ich dotarcie do odbiorców jest minimalne, albo wręcz żadne – a pomijano te, które nie tylko mają możliwość dotarcia do odbiorcy, ale nawet robią to, nie oglądając się na wsparcie, a tylko patrząc na potrzeby rolników? Co więc decydowało o ministerialnym wyborze?

Albo dlaczego płacono dodatkowo mediom, opłacanym już wcześniej za „pełnienie misji”?

Jeszcze jedna kwestia.

Bardzo pouczające w tym kontekście jest zestawienie podobnych informacji z czasów poprzedniego rządu PO-PSL. Dane na ten temat ujawniła w 2016 roku nowa ekipa partyjna, obejmując rząd i urzędy. Prezes ARiMR Daniel Obajtek głośno przeżył wówczas szok po objęciu funkcji, stwierdziwszy, że jego poprzednik w agencji w latach 2008-2015 przeznaczył ponad 36 mln złotych na działalność promocyjno– informacyjną. To dawało ponad 4 mln rocznie. Prędko zauważyliśmy wówczas, że nowa władza… była hojniejsza i wydzieliła na te okazje aż 50 proc. więcej. Do tego trzeba dodać wydatki ponoszone z kont KOWR, KRUS i MRiRW.

A o informację o tym nigdy nie było łatwo.

Zatem - nic nowego.

A przecież są jeszcze fundusze promocji, pieniądze pozabudżetowe. No i wydatki nieuwzględnione w wykazie… Czy kiedyś ktoś sprawdzi, ile kosztuje takie umacnianie mocy i czyjej sile służy? I czy na pewno buduje się w ten sposób państwo – czy też może (zapewne i oczywiście w sposób "niezamierzony") osłabia?

Obie odpowiedzi na interpelacje - w załącznikach.