Podczas zorganizowanej w październiku przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego konferencji przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pani Barbara Możaryn, zaprezentowała ogólne warunki i wymogi przystąpienia do interwencji "Wieloletnie pasy kwietne". Według wstępnych założeń rolnicy przystępujący do 5-letniego zobowiązania otrzymywać mają 4207 zł/ha. 

Wśród czytelników przedstawione warunki uzyskania dotacji wzbudziły żywe zainteresowanie i wiele pytań. W komentarzach znalazły się pytania przede wszystkim o zasady "naliczania" płatności - czy podana kwota przyznawana jest do hektara pola, na którym wprowadzono pas kwietny, a może wyłącznie do hektara samego pasa kwietnego? Czy 4207 zł/ha to kwota, którą rolnik otrzyma jednorazowo w pięcioletnim zobowiązaniu? I co w przypadku, gdy rośliny jednoroczne wypadną z pasa kwietnego? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi od resortu.

1. "Farmer": Czy płatność 4207 zł/ha będzie płatnością jednorazową w pięcioletnim zobowiązaniu, czy jest to kwota otrzymywana corocznie? A może jest ona dzielona na mniejszą "ratę" każdego roku?

MRiRW: W ramach planowanej interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznej „Wieloletnie pasy kwietne”, przewiduje się przyznawanie płatności corocznie w okresie 5-letniego zobowiązania do powierzchni pasów kwietnych nie mniejszej niż 0,1 ha. Stawka płatności określona w projekcie Planu strategicznego WPR jest stawką roczną.

2. Czy kwota 4207 zł będzie przyznawana do 1 ha użytku rolnego, w obrębie którego zostanie założony pas kwietny, czy wyłącznie do 1 ha samego pasa kwietnego?

Płatność będzie przyznawana do powierzchni pasa kwietnego. Pasy kwietne zakładane w ramach interwencji będą musiały mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0,1 ha i spełniać parametry wielkości: szerokość od 3 do 9 m, długość minimum 35 m.

3. Czy przewidywane są dodatkowe środki na przesiew pasa kwietnego w przypadku wypadnięcia z niego np. gatunków jednorocznych, tak by przez 5 lat utrzymać 10 gatunków roślin w pasie kwietnym?

Kalkulacja stawki płatności dla projektowanej interwencji „Wieloletnie pasy kwietne” uwzględnia szacunkowe koszty związane ewentualną potrzebą wykonania dodatkowego podsiewu pasa kwietnego w trakcie realizacji 5-letniego zobowiązania. Oznacza to, że już stawka 4207 zł/ha uwzględnia takie koszty. Nie przewiduje się przyznawania dodatkowej płatności na przesiew pasa.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że szczegółowe zasady realizacji wymogów w ramach zobowiązań w zakresie ww. interwencji zostaną doprecyzowane w przepisach krajowych.