W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2016 r. wyniesie ponad 14,8 mld złotych i będzie wyższa od kwoty ubiegłorocznej o blisko 316 mln złotych - podaje MRiRW w komunikacie.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

 

Źródło: MRiRW
Źródło: MRiRW