A Ministerstwo Rolnictwa informuje:

„Odnośnie pytania o harmonogram wdrażania PROW na lata 2014-2020, informuję, iż uruchomiono już pierwsze, przedstawione poniżej działania i rozpoczęto pierwsze wypłaty z budżetu PROW 2014-2020.

1.            Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów,

2.            Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne,

3.            Rolnictwo ekologiczne,

4.            Płatności dla obszarów z ograniczeniami  naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Planuje się szybkie wdrażanie kolejnych działań, przede wszystkim premiowych i inwestycyjnych.

Ponadto, planuje się wdrożenie w 2015 r. części działań samorządowych.

Ogłoszenia i nabory wniosków planowane są w II połowie 2015 roku.”