- Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela minister finansów decyzją z dnia 23 listopada 2015 r. zwiększył o kwotę 1 mld 386 mln zł wydatki na realizację do końca listopada br. zaliczek na dopłaty bezpośrednie dla producentów rolnych w ramach kampanii 2015 r. - poinformował resort rolnictwa w komunikacie.

Ostatnia aktualizacja dotycząca wypłat zaliczek miała miejsce 13 listopada. Wypłaty rozpoczęły się 16 października br. - w tym roku po raz pierwszy. KE zgodziła się na wcześniejsze wypłaty ze względu na straty spowodowane przez suszę.

Pieniądze miało dostać 82 proc. rolników (1,1 mln osób) ubiegających się o płatności bezpośrednie w 2015 r. O takie płatności stara się ok. l mln 350 tys. rolników. Agencja zakładała, że wypłaty sięgną 2,8 mld zł. Zaliczki mogą być wypłacane tylko do końca listopada, gdyż od 1 grudnia rozpoczyna się wypłata dopłat bezpośrednich.

Zaliczka wynosi 50 proc. dopłaty bezpośredniej, tj. jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Wynosi ona 226,85 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej, 85,86 zł/ha w przypadku płatności dodatkowej, 211 zł/ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych oraz 459,52 zł/ha w przypadku owoców miękkich (truskawek i malin).

Zaliczki przyznawane są z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek). Rolnikom nie będą wydawane decyzje w sprawie przyznania płatności zaliczkowych, informacja o kwocie zaliczki będzie podawana w tytule przelewu zaliczki na poczet płatności bezpośrednich.