Jako jedne z pierwszych - jeszcze w styczniu - będą przyjmowane wnioski na inwestycje w nawodnienie w gospodarstwie; w lutym zaś będą zbierane dokumenty na pomoc dla małych gospodarstw (bez ASF) oraz będzie można ubiegać się o premie dla młodych rolników.

Dotychczas w ramach PROW 2014-2020 złożono 4,5 mln wniosków na kwotę 49,5 mld zł. Natomiast Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła 3,8 mln umów na kwotę 36,4 mld zł. Budżet PROW w obecnej perspektywie finansowej wynosi 58,8 mld zł, a poziom kontraktacji tych środków to ponad 62 proc. - poinformowało ministerstwo.

W opinii p.o. prezesa ARiMR Tomasza Nowakowskiego, Agencja ubiegły rok zakończyła "sukcesem". Wypłacone zostało 11 mld zł w formie zaliczek bezpośrednich, o 1 mld więcej niż rok wcześniej. Dodatkowo środki te przekazano także rolnikom realizującym m.in. programy rolno-środowiskowe w ramach PROW. Ponadto zostały wykorzystane - zgodnie z planem - środki na działania inwestycyjne i rybackie - poinformował Nowakowski