Ministerstwo Rolnictwa poinformowało dziś, że „jest już zgoda na merytoryczną modyfikację PROW 2007-2013 w Polsce. Dotyczy ona m.in. zwiększenia budżetu działania <Ułatwianie startu młodym rolnikom> o 23 mln euro oraz zwiększenia budżetu działania <Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej>, w zakresie projektów dotyczących energii odnawialnej o kwotę 17,25 mln euro.

MRiRW rozpoczęło formalne kroki umożliwiające jak najszybsze wdrożenie tych zmian.”

Ostatnio na żółtej części listy sporządzonej po ostatnim naborze na działanie „Ułatwianie startu” zmieściły się 7873 nazwiska, spośród 22 300 wszystkich zainteresowanych.

Nie będzie nowego naboru – ewentualne dodatkowe środki trafią dla kolejnych osób z listy krajowej – zapowiadano wcześniej.

Obecnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego całkowity budżet wynosi ok. 70  miliardów złotych, już ponad 90 proc. środków zostało zagospodarowanych – podaje  ARiMR.