Najpierw o dodatkowych pieniądzach na "Modernizację" minister mówił jak o pewnych, potem okazało się, że są wątpliwe. Wreszcie zapowiedziano, że unijna zgoda na przesunięcie środków będzie do końca tygodnia. Teraz słyszymy, że pieniądze będą, ale pod pewnymi warunkami.

„DG Agri akceptuje propozycje realokacji, choć nie bezwarunkowo, ponieważ uzależnia je od wprowadzenia dodatkowych kryteriów wyboru” – poinformowało dziś Ministerstwo Rolnictwa.

Niestety nic więcej nie można się z ministerstwa dowiedzieć – a szkoda, bo na informację w tej sprawie – i na pieniądze – rolnicy czekają od dawna.

Na ostatniej konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu Sawicki zapowiadał, że większą szansę na realizację będą miały wnioski na „Modernizację” dotyczące sytuacji związanej z ASF i z ochroną środowiska.

Komisja Europejska ma cztery miesiące na ustosunkowanie się do złożonego w połowie kwietnia polskiego wniosku o przesunięcie środków w ramach PROW 2007-2013 – informowano wcześniej. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, której zgodę na przesunięcie środków ma ministerstwo, nie wystarczy.

- Strona polska poprosiła m.in. o zwiększenie środków finansowych na "Przywracanie potencjału...." o kwotę 25 mln euro – analizuje czytelnik, który bezskutecznie czeka na pieniądze z tego działania. - Czy ewentualna zgoda będzie dotyczyła całej postulowanej kwoty (25 mln euro ) czy tylko jej części, przy czym muszę zaznaczyć, że aktualnie brakuje środków w ww. działaniu dla 213 rolników (stan na dzień 23.05.14 r.), więc potrzebna kwota nie przekracza 15,5 mln euro ( 64 mln zł -> 213 rolników x maks. 300 tys. zł ).

Niestety nie mamy komu zadać tego pytania – ARiMR od marca nie odpowiada na pytanie dotyczące środków dostępnych na "Przywracanie potencjału...". Ministerstwo też nie ujawnia nawet, jakie wnioski złożone na "Modernizację" miałyby szansę na przyjęcie po wprowadzeniu dodatkowych kryteriów wyboru: "Obecnie nie mamy w tej sprawie więcej informacji do przekazywania mediom."

A czas nagli.