Przypomnijmy, że pomoc po suszy jest udzielana poza formułą de minimis, gdy szkody przekroczą 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech ostatnich lat poprzedzających rok wystąpienia szkód, albo z trzech w pięcioletnim okresie poprzedzającym - z pominięciem lat o najwyższej i najniższej wielkości produkcji. Jeśli szkody te wynoszą nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji, pomoc wypłacana jest w ramach de minimis.

Wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 14.10.2019 wynosiło 291 436 615,48 euro, co stanowiło 98,48%.

Po trzech dniach, na dzień 17.10.2019, wynosiło 292 052 263,61 euro, co stanowiło 98,69%.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 18.10.2019 wynosi 292 446 780,20 euro, co stanowi 98,82%.

W ciągu tego tygodnia – od 14 do 18 października – ubyło więc z limitu 1 010 165 euro, tj. 0,36 proc. Do wykorzystania pozostaje 3 485 345 euro, czyli 1,18 proc.

Pytaliśmy w MRiRW i ARiMR, na jaką kwotę i ilu rolnikom wypłacono po suszy pomoc w ramach de minimis i poza tym systemem. Ilu rolników skorzystało z pełnych stawek, przewidzianych dla posiadających ubezpieczenie połowy areału? Czy limit 500 mln zł będzie w tym roku zwiększony?

Odpowiedź nadesłało dotychczas tylko MRiRW – informując, że w ramach pomocy suszowej wypłacono 280 mln zł, w związku z tym nie ma w tej chwili potrzeby zwiększenia limitu.

W ubiegłym roku 31 października 2018 r. minister w obwieszczeniu w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu  skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  podawał, że wykorzystanie krajowego limitu skumulowanej kwoty  pomocy de minimis (wówczas wynoszącego 225 mln euro) na ten dzień wynosi 212 991 666,76 euro. Po upływie tygodnia podano w informacji, że wykorzystano już 100 proc. dostępnego limitu de minimis i od 7 listopada wstrzymano wszelką pomoc, udzielaną w jego  ramach. 13 listopada 2018 r. minister rolnictwa datował obwieszczenie o wykorzystaniu limitu de minimis, opublikowane 19 listopada.

12 mln euro z limitu wydatkowano więc w ciągu 7 dni.

Więcej: Do kiedy mogła być udzielana pomoc de minimis?

Wiele osób było zaskoczonych takim obrotem sytuacji. MRiRW nie odpowiedziało na nasze pytanie, jakie wydatki i na jaką kwotę  poczyniono w ramach de minimis od 31 października do 7 listopada 2018 r.

W tym roku czekamy na bardziej szczegółowe i wyprzedzające wydarzenia informacje z nadzieją, że uda się uniknąć zaskoczenia i rolnicy będą mogli dostosować plany do możliwości wynikających z limitu – tam gdzie będzie to możliwe, np. w odniesieniu do skorzystania ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Trzeba zauważyć, że w ramach de minimis udzielana jest nie tylko pomoc po suszy.