W pierwszych dniach lutego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Kredyt Inwestycyjny – sprawdź ofertę Credit Agricole

W obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 615) wskazano 3 grupy roślin uprawnych, w przypadku których rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany: zboża, rośliny strączkowe i ziemniaki. Jeśli chodzi o zboża, to, jak pamiętamy, do gatunków objętych dopłatami należą obecnie: jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto.

Szukasz materiału siewnego? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna! 

Rząd chce tu dopisać pszenicę orkisz (Triticum spelta).

Jednak dodanie kolejnego gatunku do ww. listy wymaga wydania nowego rozporządzenia w związku z przepisem art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1419).

Wymieniony wyżej projekt dokumentu w tej sprawie - za który odpowiada Lech Kołakowski, wiceminister rolnictwa - poszerza ww. listę gatunków o pszenicę orkisz, co umożliwi ubieganie się producentom rolnym o przyznanie dopłaty, a tym samym pozwoli na obniżenie kosztów produkcji dla gospodarstw rolnych w których uprawia się ten gatunek.

- Na europejskim i krajowym rynku zbóż, uprawa gatunku pszenicy orkisz przeżywa obecnie swój renesans. Produkcja orkiszu może być dobrą alternatywą dla gospodarstw ekologicznych oraz tych, które chcą prowadzić produkcję przyjazną dla środowiska dostarczając społeczeństwu zdrową i bezpieczną żywność - napisano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Rada Ministrów planuje termin przyjęcia projektu na II kwartał 2022 r.