Wicemarszałek dodał, że reszta pieniędzy będzie rozdzielona w latach 2012 i 2013.

Dotychczas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 ogłoszono 41 konkursów na kwotę 1 mld euro. Ruszczyk zaznaczył, że unijnym wsparciem, na łączną kwotę 4,56 mld zł objęto ponad pół tysiąca projektów samorządowych. Za te pieniądze m.in. dofinansowano budowę i przebudowę dróg na Mazowszu, zakupiono aparaturę medyczną do szpitali, wybudowano sieć wodno-kanalizacyjną.

Najwięcej pieniędzy w ramach projektów prowadzonych przez samorządy terytorialne Mazowsza trafiło do Warszawy i okolic (przeszło 2,3 mld zł), a w następnej kolejności do regionów siedleckiego i ciechanowskiego.

Najwięcej projektów zatwierdzonych do dofinansowania wśród mazowieckich miast na prawach powiatu złożyły: Warszawa (23 projekty na 853,6 mln zł), Radom (17 projektów na ok. 309,3 mln zł) oraz Siedlce (11 projektów na 155,6 mln zł). Wśród powiatów liderem był powiat przasnyski, wśród gmin miejskich Przasnysz, wśród gmin miejsko-wiejskich - Łochów i wśród gmin wiejskich - Olszewo Borki.

Największe dofinansowanie projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wśród mazowieckich miast na prawach powiatu uzyskały Siedlce (ok. 2011 zł). Wśród powiatów - przasnyski (1884 zł), gmin miejskich - Ciechanów (4685 zł), gmin miejsko-wiejskich - Glinojeck (8851 zł), gmin wiejskich - Przesmyki (6181 zł).