W ramach naboru przeprowadzonego w okresie 31.03.2020 – 30.06.2020 na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze D, wg stanu na dzień 01.07.2020 r.  zarejestrowano w systemie informatycznym 5 720 wniosków  na kwotę 1 102 438 561,79 zł – informuje agencja.

ARiMR zastrzega jednak, iż pewna część wnioskodawców skorzystała z „listownego sposobu" składania dokumentacji aplikacyjnej, która jeśli została nadana w poprawnym terminie, będzie wprowadzana jeszcze  przez najbliższe dni do systemu informatycznego, a ostateczna liczba i kwota złożonych wniosków najprawdopodobniej ulegnie zmianie.

W odniesieniu do limitu na ten nabór szacuje się, iż wg stanu na 30 czerwca br. kwota dostępnych środków stanowi ok. 3,7 mld zł – podaje agencja.

Trzeba zauważyć, że 9 czerwca ARiMR wyliczyła, że na "Modernizację gospodarstw rolnych – obszar d" pozostało do rozdysponowania ok. 3,07 mld zł – tak do końca nie wiadomo więc, jak jest naprawdę.

Więcej: Ile na „Restrukturyzację” i „Modernizację”?

Tak czy inaczej jednak - tym razem na „Modernizację” mogliby otrzymać pomoc wszyscy wnioskujący  i jeszcze pozostałoby pieniędzy nawet – być może - na dwa podobne nabory, a na jeden - na pewno.

Czas trwania ostatniego naboru na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D wydłużano z powodu małego zainteresowania – w pierwotnym terminie do 28 maja agencja zarejestrowała 1 622 wnioski o przyznanie pomocy.

Według stanu na koniec maja w aktualnym PROW we wszystkich naborach i obszarach złożono 61 126 wniosków na „Modernizację” – w sumie na 112,87 proc. dostępnego limitu.