Do 26 października br. rolnicy z Podkarpacia złożyli 488 wniosków, w których ubiegają się o przyznanie im 64,6 mln zł na inwestycje w gospodarstwach. Wnioski takie były przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2 października 2012 roku, a nabór zakończył się 29 października.

Tym razem o pieniądze mogli starać się tylko rolnicy z Podkarpacia, bowiem tylko w tym województwie nie został wyczerpany limit środków na ten cel. W innych województwach było tak duże zainteresowanie pozyskania pieniędzy na inwestycje w rolnictwo, że zapotrzebowanie na środki przekraczało możliwości Agencji.

Maksymalna pomoc, jaką może otrzymać rolnik wynosi 300 tys. zł, a dofinansowanie może wynieść od 40 do 60 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Wyższą dotację mogą uzyskać tzw. młodzi rolnicy, czyli osoby przed 40. rokiem życia, gospodarujący w trudnych warunkach. Unijne wsparcie może być przeznaczone m.in. na zakup maszyn czy urządzeń rolniczych, inwestycje w budynki produkcyjne albo zakładanie i wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich.

Pomoc będzie przyznawana w zależności od liczby punktów, jakie uzyska wniosek. Oceniane będą dwa aspekty - tzw. wielkość ekonomiczna gospodarstwa, oraz cel inwestycji, który powinien być związany ze wzrostem wartości produkcji w gospodarstwie.

W PROW na lata 2007 - 2013 przewidziano na pomoc z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" ok. 8,5 miliarda złotych. W przeprowadzonych dotychczas naborach rolnicy złożyli do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 78 tys. wniosków o przyznanie takiej pomocy, a 90 proc. z nich zostało rozpatrzone.