PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Na pomoc po koronawirusie dla hodowców świń jest 175 mln zł

Na pomoc po koronawirusie dla hodowców świń jest 175 mln zł fot. leo2014 z Pixabay

Autor:

Dodano:

Tagi:

Przeznaczone dla hodowców świń jako pomoc po koronawirusie 175 mln zł wystarczy np. do wypłacenia pomocy 11 744 hodowcom, trzymającym powyżej 50 świń i nie więcej niż 200 świń - po 14 900 zł na rzecz każdego.ARiMR ogłosiła zbieranie wniosków o udzielenie pomocy dla hodowców świń, ale wciąż nie jest podpisane rozporządzenie Rady Ministrów, określające  zasady tej pomocy.

Dopiero z dzisiejszą datą na stronie Rządowego Centrum Legislacji umieszczono projekt rozporządzenia, określającego zasady pomocy dla hodowców świń po koronawirusie.

Zamieszczamy go w załączniku.

Warto doczytać kilka kwestii, dotyczących tej pomocy.

Po pierwsze: program zostanie zgłoszony do notyfikacji Komisji Europejskiej z datą jego realizacji do końca czerwca 2021 r.

Po drugie: w przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało zapotrzebowanie na pomoc przekraczającą 175 mln zł, zostanie zastosowany współczynnik korekty kwot pomocy ustalony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w celu zapewnienia nieprzekroczenia dostępnej kwoty pomocy.

W uzasadnieniu podano: „Założono, że proponowana pomoc może być kumulowana z pomocą udzielaną z tytułu prowadzenia również innych niż produkcja świń w cyklu otwartym kierunków produkcji rolnej na podstawie rozporządzenia PROW (mowa o rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1467), przy czym łączna kwota pomocy nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 7000 euro. Zastosowany zostanie kurs przeliczenia EUR na PLN na dzień udzielenia pomocy.

Jak z tego wynika, kwota potrzebna na to wsparcie nie jest wliczana do pomocy objętej 2 proc. PROW, przeznaczonej wcześniej na pomoc po koronawirusie np. dla hodowców prosiąt – ale będzie podobnie do tamtej pomocy wyliczana.

Przeznaczone teraz dla hodowców świń 175 mln zł wystarczy np. do wypłacenia pomocy 11 744 hodowcom trzymającym powyżej 50 świń i nie więcej niż 200 świń - po 14 900 zł na rzecz każdego.

Oczywiście jak uda się notyfikować ten rodzaj wsparcia w KE.

Pomoc po koronawirusie z PROW miała być wypłacona do końca tego roku, zapowiadano, że do rolników trafi równowartość 273 379 123 euro.

W uzasadnieniu projektowanej pomocy natomiast podano, że  „projektowana pomoc jest komplementarna do udzielanej producentom świń w obiegu zamkniętym na podstawie rozporządzenia PROW. Kwoty ryczałtowej pomocy dla producentów świń w rozporządzeniu PROW wynikały z analizy systematycznie gromadzonych danych rynkowych oraz innych sygnałów rynkowych i eksperckiej wiedzy specjalistów zajmujących się analizą rynków rolnych. Przy ustalaniu wysokości wsparcia brano pod uwagę zarówno spadek cen, problemy ze zbytem, wydłużenie procesu produkcji i konieczność ponoszenia wyższych kosztów produkcji. Zróżnicowanie w poszczególnych grupach ze względu na skalę produkcji skorelowane zostało ze skalą problemów związanych z płynnością finansową w okresie epidemii COVID-19.”

Jednak w uzasadnieniu tamtego rozporządzenia o pomocy z PROW wyliczano, że w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 średnie ceny skupu świń spadły o 25,5%, a Komitet Monitorujący PROW stwierdzał, że ów spadek cen skupu dotknął wszystkie typy gospodarstw zaangażowanych w produkcję świń, jednak największy, negatywny wpływ miał na długoterminowy rozwój segmentu gospodarstw opierających swoją działalność o własny materiał rozrodczy. Zastrzeżono jednak wówczas: „Z uwagi na określoną wysokość środków możliwą do wykorzystania w ramach tego działania stosownie do art. 59 ust. 6a rozporządzenia nr 1305/2013 oraz dużą liczbę potencjalnych beneficjentów wymagających wsparcia na podstawie art. 39b rozporządzenia nr 1305/2013, wysokość stawek wsparcia zaproponowano na poziomie niższym z możliwych do zastosowania, w oparciu o rozeznanie i analizę sytuacji rolników, w jakiej się znaleźli w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19, w poszczególnych rodzajach produkcji rolnej.” Jak wyliczano, alokacja działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” wyniesie 2% alokacji PROW 2014−2020, tj. 273 379 123 euro, w tym środki EFRROW stanowią 173 951 136 euro, a środki współfinansowania krajowego z budżetu państwa – 99 427 987 euro, a płatności dla beneficjentów pomocy z PROW miały być zrealizowane w 2020 r.

W ocenie skutków regulacji nowego projektu podano natomiast, że jest 12 669 producentów świń, którzy nie otrzymali pomocy w związku z COVID-19 ze środków PROW 2014–2020. Liczba wszystkich producentów świń to w 2019 roku 30 968.

Więcej: Ile mamy tuczników z prosiąt urodzonych w kraju?

Ilu producentów otrzyma więc teraz nową pomoc? Jaka będzie jej wysokość? Tego możemy się dowiedzieć dopiero za pół roku...

Projekt rozporządzenia regulującego zasady pomocy z PROW (w przyjętym rozporządzeniu do końca maja 2020 r. ostatecznie wydłużono datę końcową okresu urodzeń) znajduje się tu:

Ruszy pomoc po koronawirusie z PROW Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (22)

 • Cykot 2020-12-08 07:51:55
  Pomoc państwa jest konieczna ale czy w tą pomoc nie powinny być włączone zakłady przetwórcze. Przecież firmy te mają z rolnikami wieloletnie umowy w których zapisane są kary umowne za nie wywiązanie się z umowy. Gdyby rolnik zaprzestał produkcji bo mu się nie opłaci a zakladom zaczęłoby brakować świń do przerobu to zapewne zażądali by od rolnika zapłacenia kary za nie wywiązanie się z umowy. Tak więc czy kupowanie przez zakłady miesne tuczników po cenie kilkadziesiąt procent niższej od kosztów produkcji nie należałoby potraktować jako nie wywiązanie się z umowy i zażądać zapłacenia kary umownej przez zakład przetwórczy na rzecz rolnika. Moim zdaniem wokół takich problemów powinna toczyć się teraz szersza duskusja. Pomoc doraźna jest bardzo potrzebna ale nelezy też zastanowić się co dalej.
 • Michał 2020-12-07 22:07:17
  Czy jeśli złożyłem "Wniosek o udzielenie pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu..........związku ze zwalczaniem ASF" i mam tam kwotę ponad 50 tyś zł strat. to czy mogę jeszcze złożyć ten wniosek??
  • Gnu 2020-12-07 23:05:45
   Tak możesz składać do czasu zakończenia fikcji. Po nowym roku powinno być prawdziwe ogłoszenie o naborze. Na rolnictwo po covidzie będą miliardy a nie miliony. W niemczech rolnik otrzyma minimum 20 tyś euro a w polsce 10 tyś euro.
 • SpeedKid 2020-12-07 21:48:15
  "Suma dziennej liczby świń", co to ustrojstwo, jakiś łopatologiczny przykład obliczania? Poproszę.
  • Piotr 2020-12-07 22:35:22
   Proste. Co dziennie od 1marca do 15 lipca miałeś 21 świnek mogą być przez cały czas te same. Jeśli chociaż jednego dni miałeś mniej to w takim przypadku już się nie łapiesz na pomoc.
   • Greg 2020-12-07 22:50:48
    Raczej nie. Sumujesz liczbę świń za podany okres i dzielisz przez liczbe dni czuli 137
   • Piotr 2020-12-08 08:02:32
    @Hodowca 200. Obe dwa moje wpisy są poprawne. Mając 21 świnek przez 137 dni to suma ich jest równa 2877szt. Zaś mając 2877szt tylko przez jeden dzień to średnia dzienna również daje 21szt. I liczymy podobnie np. te 2877szt mamy przez 10 dni to średnia dzienna będzie: 2877×10=28770 ; 28770:137=210szt średnio dziennie w okresie od 1marca do 15 lipca. Taki sam stan da 210szt utrzymywanych przez 137 dni.
  • Piotr 2020-12-07 23:38:22
   @Grey masz rację. Co dzienny stan dodajemy A następnie dzielimy przez 137dni. To by znaczyło że kto miał chociaż przez jeden dzień 2877szt to się łapie. Gdyż 2877:137=21szt. średnio dziennie w okresie 1marca do 15lipca.
   • Hodowca 200 2020-12-08 06:40:15
    Piotr przed chwilą pisałeś że wystarczy mieć 21 świnek a teraz że 2877 sztuk? Zdecyduj się w końcu.
 • Rolnik 2020-12-07 21:43:08
  Zygfryd co Ty pie.... Przecież na początku epidemii śmialiście się z ludzi że stoją w kolejkach po mięso. Świnie były po prawie 7 zł za żywa wagę. A Ty skamlesz że jeszcze pomocy nie otrzymałeś? Jakie Ty podatki płacisz aby teraz pieniądze od państwa rządać? Nie równaj się z tymi co płacą co miesiąc ponad 1000 zł ZUS a Ty 150zl. Dopłaty zaliczkowe dostałeś i jeszcze Ci mało? Zboże nawet podrożało i dobrze sprzedałem i teraz też nie narzekam.
  • Piotr 2020-12-07 22:18:53
   Mówisz i porownujesz tylko ZUS i krus. To podaj mi podobną działalność do rolnictwa . Rolnik np.hoduje byki pakuje w nie swoje pieniądze,liczy na chociaż minimalny zysk. Tuż przed sprzedażą dwa 700kg.padają żadnego odszkodowania gdyż żadne ubezpieczenie tego nie obejmuje. Luciutko by to pokryło roczny ZUS. Nikt nie ponosi takiego ryzyka w swojej działalności jak rolnik. Przy obecnych cenach bez dopłat nie byłoby już produkcji rolniczej. Było już sporo rządów ale żaden nie zdecydował na opodatkowane na zasadach ogólnych. Gospodarstwo rozwijające na tym by ino korzystało. Ciągle wykazywałoby straty. Byłaby to ino strata podatkowa dla państwa.
   • Zdziwiony 2020-12-07 22:25:22
    Piotr Ty powinieneś biznesplany pisać. A ten pomysł z dwoma bykami które co roku padają i które miały by pokryć ZuS to mistrzostwo świata. Skąd Wy się bierzecie?
  • Prawdziwy rolnik 2020-12-08 18:08:36
   Ile podrożało to zboże??, 20 lat temu pszenicę sprzedałem po 1150 zł za tonę a teraz po 750 zł. Chleb kosztował 0,80 a teraz 3,50
 • Zygfryd 2020-12-07 20:35:25
  Nikt nic nie wie o jakichkolwiek wypłatach pomocy koronawirusowej rolnikom. Prawdą jest, że pomoc koronawiusowa została wypłacona zaraz na drugi dzień po jej ogłoszeniu dla osób mających prywatną działalność gospodarczą. Taki kioskarz otrzymał po trzech dniach od złożenia wniosku 5 tyś zł. i dalej w nim urzędował i zarabiał. Natomiast rolnik tracił duże pieniądze na żywienie świń których nie chciano skupić nawet do 3-4 tygodni. Gdy już się ich pozbył to za cenę gnoju bo przerosły z wagą a cena spadła do 2 zł. Myślę, że polski rząd czeka na budżet unijny a jak nic nie wskóra w swoich zamiarach, będzie koniec z pomocą rolnikom i innym podmiotom. Widocznie rządzący uważają, że polskiemu chłopu wystarczy pójść do kościoła, pomodlić się i nabrać siły ducha.
  • Ginger 2020-12-07 21:10:59
   Rolnika trzeba porządnie upokorzyć by mógł dalej pracować i modlić się. Afflictatio facit religiosos
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.204.42.98
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.