Wprowadzone zmiany miałyby objąć podmioty, które poniosły szkody w gospodarstwach rybackich. Jak podano, założono, że pomocą zostanie objętych 4 884 tys. ha powierzchni użytków rolnych i 5 250 ha stawów rybnych.

„Przyjęcie powyższego założenia oznacza konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych w 2019 r. w części 33 – Rozwój wsi w kwocie 1 200 mln zł z oszczędności w rezerwach celowych budżetu państwa, w tym:

– 1 185 mln zł – na pomoc finansową do 1 ha powierzchni upraw rolnych,

– 15 mln zł – na pomoc finansową do 1 ha powierzchni gruntów pod stawami” – wyliczono.

Dotąd przekazano tytułem pomocy ok. 500 mln zł.

Dotacje na każdy ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi, znajdujących się na obszarach gmin, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy lub powodzi, miałyby wynosić 300 zł na 1 ha.

Jak podano, na dzień 23 października 2019 r. wartość strat spowodowanych przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź w 329.352 gospodarstwach rolnych na powierzchni 4 884 tys. ha wynosi 8 595,6 mln zł.

„Powierzchnia upraw rolnych, na której straty przekraczają 70% wynosi 773.949,76 zł” (sic!) - podano.

Z przekazywanych informacji nie wynika, aby rząd na dzisiejszym posiedzeniu miał zająć się uchwałą.

Jej projekt – w załączniku.

Więcej o pomocy po suszy:

Dlaczego nie oszacowano jeszcze strat po suszy?

Pomoc de minimis wstrzymana