Ministerstwo Rolnictwa potwierdziło informację przedstawioną w Sejmie na temat wysokości pomocy po suszy.

Więcej: Ile jest, a ile będzie na pomoc po suszy?

„Przede wszystkim uprzejmie informuję, że Polska przeznaczyła najwyższą kwotę na pomoc suszową w całej Europie” – tak MRiRW rozpoczęło odpowiedź na zadane tydzień temu pytanie o wielkość środków przeznaczonych na pomoc po tegorocznej suszy. Pytaliśmy, czy wskazane w projekcie zmian budżetowych 715 500 tys. zł to są dodatkowe pieniądze na ten rok i ile łącznie w 2018 r. jest na ten rodzaj pomocy? Ile będzie w 2019?

Jak poinformowało ministerstwo, w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2018 r. przewidziane zostały środki w wysokości 1.397.500 tys. zł na realizację pomocy określonej § 13r  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U poz.187 z późn.zm.). Ponieważ środki te okazały się niewystarczające, niezbędna okazała się zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 r. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na przedmiotową pomoc w wysokości 715.500 tys. zł.

Te dodatkowe pieniądze będą mogły zostać wydatkowane do 31 marca 2019 r. – podaje MRiRW zastrzegając, że w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2019 r. zawartym w załączniku do projektu ustawy budżetowej na 2019 r., nie są już zaplanowane żadne środki na udzielanie pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy i powodzi.

Ostatnia informacja nadesłana przez ARiMR dotycząca realizacji pomocy suszowej pochodzi z 26 października – podano, że agencja wypłaciła po suszy ok. 600 mln zł. Potem informacji nie przysyłano.

13 listopada pytaliśmy w ARiMR: „dlaczego nie ma bieżących informacji o stanie wypłat pomocy suszowej? Podajecie Państwo: <Do 29 października do ARiMR wpłynęło ok. 290 tys. wniosków na kwotę blisko 1,85 mld zł. Na konta rolników przelano łącznie 740 mln zł.> Czy to znaczy, że od dwóch tygodni pomoc nie jest płacona?” (740 mln zł to kwota podawana na stronie internetowej ARiMR tamtego dnia).

Odpowiedzi nie ma do dziś.

Natomiast na stronie internetowej ARiMR widnieje dziś informacja (podana data ostatniej modyfikacji tej informacji to 21 listopada): „16 listopada zakończyło się przyjmowanie wniosków o pomoc suszową. Do tego czasu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 165 tys. rolników ponad 1,2 mld zł rekompensat z tego tytułu”.

Wcześniej informowano, że na pomoc po suszy jest w tym roku 1,5 mld zł, a nie 1,397 mld czy 1,2 mld zł.

Więcej: Minister rolnictwa: Będzie więcej środków na pomoc suszową

Ardanowski: Wnioski suszowe można składać do 16 listopada

Niemcy: Program pomocy dla rolnictwa wymaga 340 mln euro