Przypomnijmy: 9 listopada 2018 r. Sejm przyjął ustawę o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Od tamtej pory w zasadzie nie udało się doprowadzić do tego, aby jakąkolwiek realną pomoc przewidzianą w tej ustawie – poza szczątkową, w postaci przejęcia kilku zadłużonych gospodarstw przez KOWR – udało się uruchomić.

Więcej: Brak pomocy dla zadłużonych gospodarstw – i brak zainteresowania MRiRW tym problemem

W styczniu 2021 roku ARiMR poinformowała o uruchomieniu przewidywanych w tej ustawie pożyczek.

Zapytaliśmy, jaki jest limit na pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej? Na ile pożyczek i do kiedy wystarczy? Czy limity z poprzednich lat, w związku z ich niewykorzystaniem, będą przywrócone?

ARiMR odpowiedziała tak:

„uprzejmie informujemy, że w projekcie planu finansowego ARiMR na 2021 r. na pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej zaplanowano środki w wysokości 70 mln zł. Kwota udzielonej pożyczki dla podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 5 mln zł oraz wysokości długów wymagalnych. Liczba pożyczek do udzielenia w ramach środków, które zostaną zatwierdzone w planie finansowym Agencji, zależy od kwot wnioskowanych pożyczek.

Jeżeli w trakcie bieżącego roku do ARiMR wpłynie tyle wniosków, że ich realizacja przekraczać będzie zaplanowany w planie finansowym budżet na ten cel, to Agencja w miarę posiadanych możliwości podejmie stosowne działania w celu zwiększenia środków na ich udzielenie.”

Zgodnie natomiast z ustawą, maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi: 

1) w 2018 r. – 140 000 tys. zł;

2) w 2019 r. – 329 100 tys. zł;

3) w 2020 r. – 129 600 tys. zł;

4) w 2021 r. – 28 800 tys. zł;

5) w 2022 r. – 2 700 tys. zł;

6) w 2023 r. – 1 600 tys. zł;

7) w 2024 r. – 600 tys. zł;

8) w 2025–2027 r. – 0 zł.

600 mln zł przepadło więc już z tytułu tej pomocy, a na ten rok przewidziano już tylko niespełna 29 mln zł na jej udzielenie.

Nie wiadomo więc, dlaczego agencja podaje, że „w projekcie planu finansowego ARiMR na 2021 r. na pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej zaplanowano środki w wysokości 70 mln zł”, skoro  zgodnie z ustawą na każdy rodzaj pomocy w sumie może trafić niespełna 29 mln zł.

Czy  - jeśli jednak na pożyczki jest 70 mln zł - oznacza to, że będzie ich 14 (przy założeniu, że będą udzielone w maksymalnej dopuszczalnej ustawą wysokości)? Nie wiadomo. Zapytaliśmy w agencji, jak jest to liczone i czekamy na odpowiedź.

Kwota pożyczki NP3 nie może przekroczyć 5 mln zł i wysokości długów wymagalnych, a pożyczkobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 25% kosztów restrukturyzacji – w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy lub 40% kosztów restrukturyzacji – w przypadku średniego przedsiębiorcy. Pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na okres 15 lat z rocznym okresem karencji w spłacie pożyczki – podaje ARiMR.

Wcześniej MRiRW podawało w przypomnianym wyżej tekście, że pomoc w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację będzie udzielana wyłącznie do końca 2021 r. i obecnie nie są prowadzone prace w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Zasady udzielania pożyczek NP3, opracowane przez ARiMR, w załączniku.