Wciąż nie wiemy, ile do środków unijnych dopłaci do rolnictwa budżet krajowy i czy w ogóle to zrobi – Marek Zagórski założył, że tak się stanie.

Przygotował hipotetyczne wyliczenie środków dostępnych na WPR w nowej perspektywie budżetowej w porównaniu z obecną. 

W latach 2007-2013 wydatki na płatności bezpośrednie ogółem wyniosły 19,7 mld euro, w tym wkład krajowy to 6,6 mld euro.

W nowej perspektywie budżetowej na ten cel będzie z budżetu unijnego 21,2 mld euro, przy zerowym wkładzie krajowym. Po założeniu, że nastąpi przesunięcie środków z II filara na I filar, na dopłaty Polska może mieć 23,9 mld euro.

A jak wyglądają środki na PROW? W latach 2007-2013 na ten cel było 17,4 mld euro, w tym wkład krajowy wyniósł 3,9 mld euro. Na lata 2014-2020 mamy 13,6 mld euro. Do I filara może trafić 3,4 mld euro, z czego wynika, że pozostaje na PROW 10,9 mld zł.

Ogółem nakłady na WPR w latach 2007-2013 wyniosły 37,1 mld euro (w tym wkład krajowy to 9,9 mld euro). Na nowy okres budżetowy jest natomiast 34,8 mld euro, w tym 2,4 mld euro środków krajowych. Zatem różnica w środkach dostępnych dotąd i w nowym okresie budżetowym na WPR wynosi 2,3 mld euro.

W latach 2007-2013 na WPR mieliśmy z budżetu krajowego 9,9 mld euro.

Jest jeszcze jedna istotna kwota: różnica pomiędzy wydatkami na PROW w latach 2007-2013 a kwotą pozostałą po przesunięciu na I filar to 6,5 mld euro - wyliczył Marek Zagórski.