W ostatnim naborze na „Restrukturyzację małych gospodarstw" - trwającym od 31.03.2020 r. do 30.06.2020 r. - wpłynęło 10 309 wniosków (stan na 6.07.2020 r.). Składają się one na łączną liczbę 47 218 wniosków, które wpłynęły w ramach wszystkich naborów z tego działania, co stanowi o wykorzystaniu limitu środków na poziomie ok. 86% - informuje ARiMR i zastrzega, że liczba ta może wzrosnąć, gdy do ARiMR wpłyną wszystkie wnioski przesłane drogą pocztową.

W ocenie ARiMR limit środków przeznaczonych na to działanie będzie wystarczający.

Według stanu na koniec maja (to ostatnie sprawozdanie publikowane przez MRiRW), z limitu 3 324 974 531,10 zł przeznaczonych na „Restrukturyzację” udało się wypłacić 39,12%, a zawarto umowy na 54,03%.

Zawarto dotąd 29 939 umów, zatem gdyby nawet wszyscy wnioskujący ostatnio otrzymali wsparcie, pieniędzy zostaje na kolejne nabory.

Wcześniej agencja podawała – mając na myśli wszystkie składane z tego tytułu wnioski -  że wg stanu na dzień 28.06.2020 r.:

 - wpłynęło 44 109 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw".

 - kwota na realizację wniosków rozpatrzonych pozytywnie (z czynną decyzją o przyznaniu pomocy) wynosi 1 794 960 000 PLN.

 - do wykorzystania (na kolejne nabory oraz wnioski nierozpatrzone) pozostaje ok. 1 475 720 979 PLN (w zależności od kursu EUR/PLN).

Jeśli 10 tys. osób teraz wnioskujących otrzymałoby po 60 tys. zł, wydane zostanie zaledwie 600 mln zł, jest więc ponad drugie tyle do rozdysponowania (nawet przy założeniu, że liczba wnioskujących znacznie wzrośnie po dodaniu wniosków, które wpłyną jeszcze drogą pocztową).

Przypomnijmy, że limit środków dostępnych na to sztandarowe działanie PROW dla małych gospodarstw został kilka razy zmniejszony.

Więcej:

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” także dla osób nieubezpieczonych w KRUS!

Ponieważ od złożenia wniosku do wykorzystania limitu środków droga daleka, trzeba uznać, że pieniędzy jest dość, aby ogłaszać kolejne nabory na to wsparcie z PROW.