Trzy Oddziały Regionalne ARiMR: Zachodniopomorski, Pomorski i Warmińsko-Mazurski przyjęły do 13 listopada 4276 tys. wniosków o przyznanie pomocy z pierwszej osi priorytetowej - „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, finansowanej z nowego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Opiewają one na łączną kwotę ponad 441 mln zł. Wnioski są przyjmowane na cztery działania nazywane w tym programie środkami:

1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej;

2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej;

3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność;

4. Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej przyjmują:

· Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Szafera 10

· Pomorski Oddział Regionalny w Gdyni, ul. Kołatają 1

· Warmińsko – Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie, ul. Świętego Wojciecha 2.

Dotychczas ARiMR wypłaciła armatorom statków rybackich ponad 140 mln zł, a na wsparcie w ramach działań 1 osi przewidziano łącznie 225,12 mln euro.

Od 11 września 2009 r. w 16 Oddziałach Regionalnych ARiMR można także składać wnioski o dofinansowanie w ramach 2 Osi Priorytetowej „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” w ramach następujących działań - środków:

· Inwestycje w chów i hodowle ryb

· Działania wodno-środowiskowe

· Rybołówstwo śródlądowe

· Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu

Do 13 listopada br. Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły 173 wnioski opiewające na łączną kwotę 245 mln zł. Na wsparcie w ramach tej osi przewidziano łącznie 195 mln euro.

Od połowy października w 16 Oddziałach Regionalnych ARiMR można także składać wnioski o dofinansowanie w ramach 3 Osi Priorytetowej „Środki służące wspólnemu interesowi” z następujących działań:

· Działania wspólne

· Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej

· Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach;

· Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne;

· Projekty pilotażowe;

· Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich.

Dotychczas Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły 19 wniosków opiewających na łączną kwotę ponad 64,7 mln zł. Na wsparcie w ramach tej osi przewidziano łącznie 195,75 mln euro.

Źródło: ARiMR