30 uczestników – laureatów konkursu „Sposób na Sukces” i doradców rolniczych – wyjechało na Węgry, aby przekonać się, jak funkcjonuje tu doradztwo rolnicze i jak rozwija się przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

- Nie mamy powodów do kompleksów – mówi Tadeusz Protasiewicz z Ejszeryszek na Suwalszczyźnie, zajmujący się przetwórstwem mięsa i rolnictwem, laureat XIII edycji konkursu „Sposób na Sukces". – To nie jest mój pierwszy wyjazd za granicę, dużo jeździłem po Europie, wszędzie tam obserwowałem konkurencję i wracałem podbudowany.

W dniu dzisiejszym uczestnicy seminarium odwiedzili Instytut Doradztwa, Wykształcenia i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Budapeszcie i poznali węgierski system doradztwa rolniczego oraz metody wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Instytut założony w 1994 przez ministerstwo rolnictwa zajmował się początkowo tylko wykształceniem agrarnym, w 2002 r. założono jeszcze wydział doradztwa, a w 2007 r. dodano do zadań rozwój obszarów wiejskich w ramach WPR 2007-2013. W 2009 znalazł się tu dodatkowo stały sekretariat KSOW.

Pracownicy instytutu określają  wymagania zawodowe i egzaminacyjne dla rolników, w ich gestii pozostaje wydawanie podręczników do wszystkich zawodów rolniczych – to duże zadanie, gdyż są tu one nie starsze niż 6 lat. Wydają też czasopisma naukowe podlegające pod ministerstwo rolnictwa.

Zadaniem instytutu jest centralna koordynacja doradztwa w zakresie produkcji i koordynacja szkoleń rolników z funduszy unijnych.

Na Węgrzech rolnicy mogą korzystać z systemu doradztwa w ramach limitu wynoszącego w tym roku 700 euro. 20 proc. ceny usługi trzeba dołożyć z własnej kieszeni. Doradcy z kolei korzystają ze wsparcia i szkoleń własnych „doradców”.

- Teraz mamy zawarte umowy o współpracy z 45 doradcami w terenie – tłumaczy dr Papócsi Lἁszló Gἁbor z gospodarstwa edukacyjnego Uniwersytetu Rolniczego w Gӧdӧllȍ. – Oni z kolei zawierają umowy bezpośrednio z rolnikami i oferują im doradztwo dotyczące zarówno agrotechniki, hodowli, jak i finansowe, w tym obejmujące sporządzanie wniosków na działania PROW.