Zdaniem wiceminister finansów nie jest potrzebne zwiększenie środków w budżecie, przewidzianych na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Ubiegłoroczna rezerwa nie została wykorzystana. Zwrot przewidywany na 2012 r. mieści się w pili środków zarezerwowanych na ten cel w 2011 i 2010 r.

- Jednak, tak jak powiedział pan minister, ta obecna rezerwa, która jest w ustawie na 2012 r. – a ona jest na takim samym poziomie jak ta w roku 2011 – nie została w roku 2011 wykorzystana, przy poprzednich stawkach zwrotu, w wysokości prawie 80 milionów zł. Tak samo było w roku 2010. I to pokazuje, że właśnie środki, które pod koniec roku, i w 2010 r., i w 2011 r., były przekwalifikowane na inne cele – na pewno równie ważne, ale jednak nie na te, na które pierwotnie parlament je przeznaczył – wyniosły właśnie 80 milionów zł. I ta kwota – po oszacowaniu zużycia oleju i ilości hektarów obsługiwanych przez producentów rolnych – akurat zaspokoi potrzeby finansowe, pokryje sfinansowanie tych 95 gr. Tak więc nie ma potrzeby powiększania tej rezerwy – wyjaśniała w Senacie wiceminister Majszczyk.