Podawano sprzeczne informacje na ten temat – że naboru wniosków z obszaru d już nie będzie, albo że nabór na nawadnianie będzie w trybie ciągłym. Teraz wydaje się, że wszystko zmierza w kierunku innym. „Nabory wniosków o przyznanie pomocy na obszar D i w obszarze nawadniania w gospodarstwie planowane są na I lub II kwartał 2020 r.” – podano w uzasadnieniu projektowanego rozporządzenia i zaproponowano zmiany dotyczące tych naborów.

Natomiast wiceminister Ryszard Zarudzki podał w niedzielę w TVP, że nabór na „Modernizację” będzie w I kwartale 2020 roku, ale harmonogramu naborów dotychczas nie opublikowano.

Nie wszystkie inwestycje związane z wykonaniem ujęcia wody albo poborem będą wymagały wydania pozwolenia wodnoprawnego albo przyjęcia zgłoszenia – zauważono też, wprowadzając w projektowanym rozporządzeniu wynikające z tego spostrzeżenia zmiany w „Nawadnianiu”. Jeśli nie będzie wymagany projekt geologiczny, do wniosku o pomoc trzeba będzie dołączyć opinię geologa, co ma zapewnić,  „że planowane ujęcie wody będzie odpowiednie do realizacji planowanego przez wnioskodawcę nawodnienia i przyczyni się do racjonalnego korzystania z wód podziemnych”. Niedołączenie tego załącznika do wniosku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Inne dokumenty dołączane do wniosku (pozwolenie wodnoprawne, decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych) nie będą musiały być decyzjami ostatecznymi z mocy prawa.

Zrezygnowano z kryteriów wojewódzkich dla obszaru d.

Z 90 do 60 dni skrócono termin podania kolejności przysługiwania pomocy.

Na koniec sierpnia 2011 roku (po 4 i pół roku realizacji poprzedniego PROW) informowano, że zrealizowano 39 003 płatności z „Modernizacji”, zawarto 37 030 umów, złożono 77 911 wniosków. Procent realizacji alokacji wyliczono na 46,86 (po trzech naborach).

Na koniec października 2019 roku (po 5 latach i 10 miesiącach realizacji aktualnego programu) w ramach „Modernizacji” zrealizowano płatności dla 13 018 beneficjentów (co stanowi 20,86 proc. limitu), zawarto 26 336 umów (47,05 proc. limitu), złożono 58 270 wniosków.

Czytaj też: „Modernizacja” wciąż z kłopotami