Od 1 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie. Mogą się o nie ubiegać rolnicy, jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wsparcie wypłacane jest w trzech etapach. Pierwszy - wsparcie na zalesienie, to jednorazowa płatność, która ma zrekompensować koszty sadzonek oraz ich ochrony. Jej wysokość zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Przez pięć lat rolnik otrzymuje również premię pielęgnacyjną, a przez 12 lat premię zalesieniową.

Więcej o zasadach naboru:

Stare-nowe „Wsparcie na zalesianie”

1 października roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, prezes agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej agencji, informację o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie.