Chodzi o działanie "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW). Pod koniec ub. roku minister rolnictwa Stanisław Kalemba zapowiedział przesunięcie niewykorzystanych dotąd środków z PROW właśnie na dotacje dla młodych rolników na rozpoczęcie działalności rolniczej.

Jak poinformował we wtorek w Katowicach Mieczysław Paradowski, wicedyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich w resorcie rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje ogłoszenie naboru wniosków na ten zakres wsparcia na połowę 2014 r.

- Musimy mieć czas, aby proceduralnie zmieścić się w kalendarzu, bo do czerwca 2015 r. musimy złożyć wnioski o płatność, czyli premie muszą być już wypłacone. Dlatego też padło na +młodego rolnika+. Na inne zadania inwestycyjne raczej nie, bo tam nie ma już czasu na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego - wskazał dyrektor.

Zaznaczył, że o ile wsparcie dla młodych rolników w poprzednim naborze wynosiło 75 tys. zł., teraz będzie to 100 tys. zł, czyli tyle samo, ile zakładane jest w nowym PROW na lata 2014-2020. "To zmiana, która uwzględnia zmiany cen środków produkcji na rynku, ale też jest wprowadzana, żeby nie różnicować tej premii i premii proponowanej w przyszłej perspektywie. Rolnicy mieliby bowiem dylematy, czy brać dopłaty teraz, czy czekać" - wyjaśnił Paradowski.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami ministerstwa, nowy nabór na wsparcie dla młodych rolników ma odbywać się na takich samych zasadach, jak dotychczas. Dotacje będzie mogła dostać osoba w wieku do 40 lat, która po raz pierwszy rozpocznie prowadzenie gospodarstwa rolnego i ma do tego odpowiednie kwalifikacje.

Ostatni nabór miał miejsce w 2011 r., w sumie były dotąd cztery nabory. Łącznie złożono ponad 29,2 tys. wniosków na kwotę 2 mld zł. Pomoc dostało ponad 23 tys. rolników na kwotę 1 mld 59 mln zł. Pieniądze te trafiły głównie do osób w wieku 18-25 lat (ok. 68 proc.).

Paradowski przypomniał we wtorek, że dotąd nie było sytuacji, by wnioskodawcy, którzy spełniali wszystkie wymagania formalne, nie dostali wsparcia z powodu braku środków.

Według zapowiedzi resortu rolnictwa wszystkie pieniądze z PROW 2007-1013 mają zostać wykorzystane. W dotychczasowej realizacji programu niewykorzystane zostały m.in. środki z działania przewidującego współfinansowania powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich (na mikroprzedsiębiorstwa). To m.in. one trafią na wsparcie dla młodych rolników.

We wtorek w Katowicach odbyło się jedno ze spotkań konsultacyjnych aktualnego projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.