Będzie to nabór ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pieniądze na ten cel pochodzą z przesunięcia niewykorzystanych środków z innych działań - wyjaśnił szef resortu rolnictwa. Na ten cel jest ok. 189 mln euro, będzie mogło z nich skorzystać ok. 6-7 tys. rolników.

Premia ta będzie przysługiwała rolnikom, którzy prowadzą gospodarstwo nie dłużej niż 15 miesięcy (poprzednio było to 12 miesięcy) do chwili złożenia wniosku. Agencja będzie miała 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku.

- Liczymy, że będzie duże zainteresowanie naborem - powiedział PAP minister.

Polska ma najwyższy w Unii Europejskiej odsetek młodych rolników (osób do 40 lat) - ok. 13 proc.; średnia w UE - to 7,5 proc.

Resort rolnictwa przygotował zmianę dotychczasowych przepisów dotyczących trybu i warunków przyznawania takiej dotacji. Przewidują one podwyższenie premii z 75 do 100 tys. zł. Będzie też ustanowiona minimalna liczba punków uprawniających do jej uzyskania.

Sawicki poinformował, że komitet monitorujący dokonał także innych przesunięć w PROW. W ich wyniku będzie kolejne 200 mln euro na inwestycje w gospodarstwach rolnych, 80 mln na usługi podstawowe dla mieszkańców wsi i 25 mln euro na ewentualną konieczność likwidacji produkcji trzody z powodu afrykańskiego pomoru świń. Ponieważ jednak decyzją KE nie będzie "wygaszany" chów trzody z powodu ASF, to pieniądze te prawdopodobnie trafią do samorządów - wyjaśnił.

Podstawowe usługi dla ludności są realizowane przez samorządy. Z puli środków na ten cel można realizować projekty inwestycyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Minister zaznaczył, że zapotrzebowanie na środki w działaniu "Ułatwianie startu młodym rolnikom" wynosi ok. 300 mln euro, a więc wszystkie ewentualnie niewykorzystane "resztówki" z innych działań przekazane zostaną na ten cel. Zdaniem ministra Polska w pełni wykorzysta pieniądze z PROW 2007-2013 do końca 2015 r.

Dotychczas w ramach PROW 2007-2013 odbyły się cztery nabory wniosków w latach 2008, 2009, 2010 i 2011 na działanie "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Wypłacono 1,6 mld zł. Pieniądze dostało ok. 23,2 tys. osób.