Tzw. stypendia pomostowe obecnie rozdzielać będzie Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Szanse uzyskania wsparcia mają tegoroczni maturzyści oraz osoby studiujące. Do zdobycia jest 5 tys. zł, wypłacane w ratach po 500 zł przez kolejne 10 miesięcy w roku szkolnym. Środków wystarczy dla około tysiąca maturzystów i studentów.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest zamieszkanie na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców. Udokumentowane dochody w rodzinie studenta nie mogą przekraczać 1688 zł brutto na 1 osobę. Wnioskujący muszą również wykazać się odpowiednio wysoką liczbą punktów ze świadectwa maturalnego, lub średnią ocen minimum 4,0 w przypadku osób już studiujących.

Nabór wniosków potrwa do 14 sierpnia. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Stypendia Pomostowe.