Wojewoda Leniart zaznaczyła, że jest to druga edycja rządowego Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczona dla samorządów, w których zlokalizowane były Państwowe Gospodarstwa Rolne. Po pieniądze mogą sięgnąć gminy, powiaty, związki międzygminne oraz gminno-powiatowe.

Można uzyskać dofinansowanie na poziomie 98 proc. wnioskowanej dotacji. Zaledwie 2 procent stanowi wkład własny - podkreśliła wojewoda Ewa Leniart.

Uprawnione samorządy mogą złożyć dwa wnioski, ale obowiązują limity. Dla gmin wynosi odpowiednio 2 mln zł oraz 5 mln zł, a w przypadku powiatów i związków samorządowych - 2 mln zł oraz 8 mln zł.

Do tej pory z Programu Inwestycji Strategicznych do Podkarpacia trafiło ponad 4 mld 754 mln zł. W tym - 280 mln zł dla samorządów, na terenie których funkcjonowały PGR-y. - Zrealizowano 127 inwestycji - przekazała wojewoda Leniart.

Najczęściej pieniądze wykorzystywane były na budowę i modernizację dróg. Poza tym, samorządy przeznaczały dotacje na inwestycje związane z kulturą, sportem, budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz modernizację szkół i ośrodków kultury.