28 września 2021 r. po raz siódmy rusza nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020 o dofinasowanie na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada br. O wsparcie mogą ubiegać się dwie grupy beneficjentów: hodowcy trzody oraz spółki wodne i ich związki.

W przypadku pierwszej grupy beneficjentów o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń, bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Producenci i hodowcy trzody dofinansowanie na poziomie do 100 tys. zł mogą otrzymać m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem (zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji).

Dofinansowanie dotyczy także wykonanie ogrodzenia w takich gospodarstwach. W tym przypadku rolnicy mogą liczyć na zwrot do 80 proc. kosztów, ale określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą:
230 zł - koszt wykonania 1 metra bieżącego ogrodzenia;
2 100 zł - koszt wykonania 1 bramy;
710 zł - koszt wykonania 1 furtki.

Druga grupa beneficjentów to spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Beneficjenci tacy mogą otrzymać do 1 mln zł na zakup maszyn i urządzeń zapobiegających zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź. Wyznaczony limit dofinansowania wynosi tu 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Spółki wodne i związki spółek, które chciałyby ubiegać się o dofinansowanie kosztów robót w zakresie urządzeń wodnych (tj. remonty rowów melioracyjnych, budowy zastawek czy prace na sieciach drenarskich), będą mogły się ubiegać o wsparcie w tym zakresie dopiero w kolejnym naborze.

Wnioski o przyznanie wsparcia będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR.