Ruszył nabór wniosków o dopłaty do zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz do ekologicznego materiału siewnego tych samych kategorii. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych apelował do resortu rolnictwa o rozszerzenie puli gatunków o facelię, słonecznik, rzodkiew oleistą, grykę, kukurydzę i rzepak. Finalnie nie doszło do zmian. Dlaczego? Uzasadnienie ministerstwa w tekście poniżej.

Które gatunki objęte dopłatami do materiału siewnego?

 Z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego, dotacją objęto następujące gatunki roślin uprawnych:

-Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;

-Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

-Ziemniak.

Minimalna ilość wysiewu

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego jaka powinna być użyta  do zasiewu lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określono kolejno:

1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
3. pszenicy twardej – 150 kg; -pszenica orkisz – 200 kg;
4. odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
5. odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
6. odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
7. odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
8. odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
9. pszenżyta – 150 kg;
10. owsa zwyczajnego – 150 kg;
11. owsa nagiego – 120 kg;
12. owsa szorstkiego – 80 kg;
13. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
14. grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
15. bobiku – 270 kg;
16. wyki siewnej – 80 kg;
17. soi – 120 kg;
18. ziemniaka – 2000 kg;
19. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z -materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg;
20. mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

Obowiązujące stawki dopłat wynoszą:

-65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych,

-115 zł – w przypadku roślin strączkowych,

-350 zł – w przypadku ziemniaków.

Szczegółowe kwoty stawek dopłat podawaliśmy już w artykule

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać do dnia 25 czerwca 2023 r. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Bezpośrednio do biura powiatowego, lub poprzez platformę ePUAP albo usługę mObywatel. 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych