W tym roku będzie 10 naborów wniosków na działania dotyczące rozwoju gospodarstw. Nie zaplanowano naboru na najbardziej popularną wśród rolników „Modernizację” w obszarze d, ale – co podkreślił podczas dzisiejszej konferencji wiceminister Ryszard Zarudzki – podobne cele spełnią nabory w ramach innych działań.

W marcu będzie nabór wniosków na „Modernizację” w ramach obszarów a,b,c:

- I tu rozszerzamy o możliwość zakupu dla gospodarstw na maszyny i urządzenia – zapowiedział wiceminister. – Czyli troszkę rozszerzamy, więcej niż do tej pory, bo zawsze było to oczekiwanie na komponent d, ale w ramach tego a,b,c ci producenci, którzy tutaj będą składać, też będą mogli składać na pewne maszyny i urządzenia (...) , muszą one być powiązane z celem głównym działania, ale ta możliwość będzie.

Szczegółów nie podano.

Również w ramach działania „Inwestycje na obszarach Natura 2000” ma być możliwość uzyskania wsparcia na maszyny.

Jak zapewniali zarówno wiceminister Ryszard Zarudzki, jak i minister Jan Krzysztof Ardanowski i prezes ARiMR Maria Fajger – wszystkie dostępne na PROW środki będą wykorzystane. Dotychczas wpłynęła alokacja z 2015 roku, do wykorzystania są jeszcze cztery.

Tymczasem zapowiedziano przesunięcia środków. I tak zmniejszono środki na:

„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – o 140 mln euro;

„Restrukturyzację małych gospodarstw” - o 100 mln euro;

„Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” – o 24 mln euro;

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – o 100 mln euro.

Przesunięto je na:

„Gospodarkę wodno-ściekową” – zwiększając budżet o 150 mln euro;

„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – o 150 mln euro;

„Inwestycje na obszarach Natura 2000” – o 50 mln euro;

"Rozwój usług rolniczych” – 50 mln euro.

 

Harmonogram planowanych naborów na rozwój gospodarstw w 2019 r. wygląda następująco:

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” bez ASF – luty i maj; obszary ASF - czerwiec

„Modernizacja gospodarstw rolnych” a,b,c – marzec

„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – marzec

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – kwiecień i październik

„Premie dla młodych rolników” – maj

„Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” – wrzesień

„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – wrzesień

„Inwestycje na obszarach Natura 2000” – listopad

Trwa nabór na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.