Autor: gdos

Opis: Mapa, Bagno Puławy

W resorcie rolnictwa powstał zespół, który weryfikuje założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2013 r, - powiedział Marciniak, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nie od dziś słychać głosy płynące z od rolników i samorządów, że na obszarach Natura 2000 nie można inwestować, a tym samym pozostają one w tyle w porównaniu do rozwijających się gospodarczo terenów.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej podjęli wyzwanie i zorganizowali seminarium, które miało odpowiedzieć na pytanie, czy Natura 2000 stanowi impuls czy też hamulec do rozwoju.

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest oczywista, o czym mówili naukowcy i samorządowcy. Jednakże ci drudzy, wskazują na kłopoty w rozwoju obszarów wchodzących w sieć Natura 2000.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Sieć Natura 2000 na terenie Polski składa się z:

·         141 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO), zajmujących 4 865 292 ha (15,59 proc.) lądowej powierzchni kraju,

·         364 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, które zajmują 2 527 671,93 ha (8,10 proc.) powierzchni lądowej Polski,

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych na tych terenach podlega rygorystycznym zapisom ustawy o ochronie przyrody.

Dlatego samorządy liczą na stworzenie subwencji środowiskowych na wyrównanie szans – powiedział prof. Marek Kłodziński z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Mówili i apelowali o to m.in. samorządowcy z Nowej Soli – powiedział Kłodziński.

Naukowcy z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN badali wiele obszarów Natura 2000, przeprowadzili także wiele ankiet na tych terenach.

Dr Barbara Perepeczko zauważyła, że 40 proc. osób z tych obszarów oczekuje dodatkowych rekompensat za utracone korzyści, za to, że dbają o środowisko, które służy nie tylko polskiej społeczności, ale także europejskiej. Ponad 1/3 ankietowanych oczekuje także pomocy finansowej i prawnej w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Z kolei dr Artur Bołtromiuk uważa, że brakuje „pomocniczości” dla tych obszarów w ustawie o ochronie przyrody.

Naukowiec także wskazuje na potrzebę wprowadzenia nowych płatności, np. płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Nie da się ukryć, że na obszarach Natura 2000 jest wysokie bezrobocie, zły stan infrastruktury, a biedne gminy mają kłopoty z pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej.

Zdaniem prof. Zegara, realizacja w Polsce programu Natura 2000 trwa zbyt krótko, żeby jasno stwierdzić, czy rozwój gmin położonych na jej obszarach jest lepszy, czy gorszy?

Profesor także zwraca uwagę na fakt, że nie ma rynku pracy na nich, aczkolwiek mówi, że potrzeby ekonomiczne ludzi są tam niższe.

Według prof. Zegara w tych obszarach jest przyszłość.

Z badań Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa wynika już dziś, że są tereny Natura 2000, które dobrze sobie radzą. Czy jest to wyjątek potwierdzający regułę?

Na przykład rolnicy chcą dzierżawić grunty Biebrzańskiego Parku Narodowego w celu realizacji programów rolno – środowiskowych. Kierownictwo parku zawarło już blisko 50 umów na dzierżawę ziemi. Jednakże naukowcy mówią wprost, parki sobie dobrze radzą.

Na obszarze Zielonych Płuc Polski, 29 proc. mieszkańców uważa za potrzebne wprowadzenie ich obszarów do sieci Natura 2000. 9 proc. wskazuje na ograniczenia w rozwoju z tym związane, 14 proc. spostrzega ten fakt jako szansę.

Z badań prof. Zegara wynika, że na obszarach Natura 2000 ponad połowa gospodarstw zostanie zlikwidowana – tak deklarują rolnicy. Dotyczy to gospodarstw o powierzchni co najmniej 5 ha. Powód – brak następców.

Wnioski płynące z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz samorządowców mają być wzięte przez resort rolnictwa podczas weryfikacji PROW – powiedział Michał Marciniak.

Sieć Natura 2000 jest ciągle uzupełniana.

Po raz ostatni miało to miejsce 29 października 2009 r. Polska po uzyskaniu decyzji Rady Ministrów, wysłała do Komisji Europejskiej nowe proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.

Jednocześnie obszary: Góry Izerskie, Sudety Wałbrzysko- Kamiennogórskie, Bagno Pulwy, oraz powiększenie obszaru Ostoja Warmińska jest oficjalną propozycją obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

W wyniku konsultacji na liście znalazły się 464 nowe obszary ochrony oraz 79 obszarów siedliskowych zgłoszonych wcześniej do Komisji Europejskiej, w stosunku do których zaproponowano korekty przebiegu ich granic. Obszar Bagno Pulwy zajmuje 4112,3 ha i jest położony w województwie mazowieckim, w gminach Rząśnik i Długosiodło. Na tym łąkowo-bagiennym terenie mają siedliska cenne gatunki ptaków: derkacz, kulik wielki, bocian biały i podróżniczak. Ich liczba jest istotnym kryterium włączenia tego obszaru do Natura 2000.

Bagno Pulwy będzie 142 obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Ogólnie powierzchni chroniona wyniesie 5 126 463 ha, to jest ok. 15,9 proc. powierzchni kraju.

Termin zatwierdzenia tych obszarów przez Komisję Europejską jest przewidziany najwcześniej na koniec 2010 r.

W drodze rozmów prowadzonych pomiędzy stroną polską a Komisją Europejską w pierwszym i drugim kwartale 2009 r. ustalono, iż w celu zapewnienia ochrony reprezentatywnej powierzchni siedlisk dogodnych dla derkacza na Mazowszu, sóweczki, włochatki i cietrzewia na Dolnym Śląsku oraz bociana białego i orlika krzykliwego na Warmii istnieje konieczność wyznaczenia dodatkowych obszarów specjalnej ochrony ptaków dla ww. siedlisk gatunku co najmniej odpowiadających pod względem powierzchni i funkcji poniesionym stratom. Propozycje nowych obszarów specjalnej ochrony ptaków powstawały w oparciu o inwentaryzacje przyrodnicze prowadzone w 2008 r. i 2009 r.

źródło: farmer.pl